مشتریان ما

آکادمی ارتباط سفیر با داشتن تیمی جوان و متخصص، مفتخر به ارائه خدمات متنوعی از جمله آموزش‌های عمومی و تخصصی مراکز ارتباط/تماس، مشاوره در زمینه‌های مختلف و ارزیابی به مشتریان خود بوده و با شرکت‌های‌ مطرحی نیز در طول فعالیت خود همکاری کرده است.

برخی مشتریان ما عبارتند از: