چشم انداز

چشم انداز آکادمی ارتباط سفیر

چشم انداز آکادمی ارتباط سفیر در افق 1404 به عنوان مرجع تخصصي معتبر در زمينه مشاوره، آموزش و ارزيابي مراكز ارتباط در ايران  شناخته می‌شود.

ماموریت آکادمی ارتباط سفیر

توسعه دانش تخصصی و توانمندسازی افراد و سازمان‌ها به منظور ارتقاء سطح كيفيت خدمات مشتريان

ارزش های آکادمی ارتباط سفیر

مشتری محوری

پایبندی به کیفیت

رعایت کرامت انسانی

مسئولیت پذیری

چشم انداز آکادمی
مهارت‌های کار تیمی و تیم‌سازی
ارزش ها

ما سعی داریم با حفظ ارزش‌های خود به عنوان یکی از مراکز آموزشی، مشاوره‌ای و ارزیابی در کشور، تمام نیازهای یک سازمان، اعم از داشتن کارشناس پاسخگوی حرفه‌ای تا مدیرانی برجسته جهت دستیابی به بهترین خدمات مشتری را برطرف نماییم.